Responsables del projecte

La gestió de la entitat la realitza la junta que és escollida, cada quatre anys, per la assemblea general de socis. Actualment la Junta Directiva de LEARNING IN HARMONY (2009/2013) està formada per:

· President: Pere Martinez: presidencia@learninginharmony.org

· Secretari: Ramon Poll: secretaria@learninginharmony.org

· Tresorer: Jordi Herms: donativos@learninginharmony.org

· Vocal: Javier López: admon@learninginharmony.org

· Vocal: Josep Mª Sancho: asesoria@learninginharmony.org

· Vocal: Mª Teresa Seijas

· Vocal: Andrés Terrón


Ingressos de la entitat

Podem afrontar el nostre projecte gràcies als ingressos que obtenim per 3 vies:
· Les quotes trimestrals dels nostres socis que són la principal font regular de ingressos.
A 1 de Gener de 2010, tenim inscrits 28 socis fundador que paguen quotes mensuals de 10 €, en rebuts trimestrals de 30 €. El ingrés total per aquest concepte, en aquest moment, és de 280 € mensuals.
· Les aportacions i donatius de particulars, entitats i empreses.
· Els actes benèfics (sopars solidaris i altres activitats socials, culturals i d’esbarjo) orientades a la obtenció dels recursos per a els fins estatutaris.
· La celebració del Sopar de solstici d’Hivern, que és la Festa Major de la R.L. Harmonia nº126, als Valls de Granollers.

Garantim:
Amb dedicació i treball gratuït, tots els integrants, començant per la Junta Directiva, aportem el nostre temps  de forma altruista pel que no tenim despeses administratives i garantim que les aportacions dels socis i col·laboradors arribin gairebé  al 100% a la finalitat de cooperació al desenvolupament per a la que ha estat concebuda la nostra ONGD.

 

 

 

LEARNING IN HARMONY – ONG de Cooperación al Desarrollo – NIF: G 65091787.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Grupo: 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 593117