LEARNING IN HARMONY
ONG de cooperació al desemvolupament
Entitat de caràcter social

CIF.: G65091787

Carrer de l'Equador, 2on, 2ª
08402 GRANOLLERS
Barcelona - Espanya

 

LEARNING IN HARMONY – ONG de Cooperación al Desarrollo – NIF: G 65091787.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Grupo: 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 593117