El nostres objectius son:

• La cooperació per el desenvolupament internacional de la formació bàsica, intermèdia y universitària de persones menors d’edat.

• Aportar l’ajuda econòmica necessària per a la formació de menors d’edat, amb capacitat i voluntat de creixer intel·lectualment, sense possibilitats econòmiques.

• La defensa i divulgació dels drets humans, la promoció i foment de la educació en els valors que configuren la societat democràtica des el respecte a la persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNING IN HARMONY – ONG de Cooperación al Desarrollo – NIF: G 65091787.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Grupo: 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 593117